Velkommen till Hastag EU

Vi har skapat denna sidan i ett tävlingssyfte men även för att lära oss mer om Europeiska Unionen på ett roligt sätt. Vi har fördjupat våra kunskaper i samhällskunskap samt engelska. Vi tycker att möjligheten att göra en hemsida om vårt arbete är ett enastående sätt att redovisa på.

Syftet med vår hemsida är att förmedla kunskap om EU samt att få en inblick i vardagen hos en tonåring i respektive medlemsland. Vi använder oss av säkra källor eftersom vi samarbetar med skolor i olika länder för att få information om elevernas vardag. Alla övriga källor som används finns under faktatexterna och bilderna som används är godkända att användas men inte ändras (vilket vi inte heller gjort).

Eftersom vår hemsida består av egenskriva texter och i vissa fall våra privata bilder har vi även här jobbat med upphovsrätten. Alla våra texter har copy right och om texter ska tas rakt av måste man angiva att de kommer från oss. Det ska dock inte avfärda från att använda våra texter som inspiration och hitta fakta på vår hemsida. Det är vårt (ena) syfte med hemsidan att kunna informera om EU. Våra privattagna bilder är förbjudna att använda, vi har upphovsrätt på dem. Vill man använda de måste man kontakta oss (se ”Contact” under ”About us”).

Kunskapskraven för Samhällskunskap 1b lyder bland annat så här:
”Eleven kan, på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.”
Detta kopplar vi till vårt arbete med webbsidan. Det är ett arbetssätt som ger så mycket mer än att bara ha föreläsningar och prov. Vi jobbar ämnesövergripande på ett modernt sätt där datorn och sociala medier blir ett naturligt inslag i undervisningen (webben, twitter). Vi får en större inlevelse i ämnet när vi relaterar till andra ungdomar runt om i Europa. Vi har genom vårt sätt att arbeta (rollspel, korta genomgångar, undersökning av europeiska ungdomars liv, ambassadör för ett land, dokumentären SOS Europa m.m) fått goda grundkunskaper om EU och detaljkunskaper om varsitt land som vi via webbsidan för vidare till andra. Att dessutom få kontakt med andra ungdomar i Europa ger oändliga möjligheter till kunskapsutbyte.

Vi tycker att vårt bidrag är värt vinsten eftersom vi tycker att vår hemsida för samman EU:s ungdomar och förmedlar kunskap på ett sätt som är lätt att ta till sig med humoristiska inslag.

Related posts