Vad påverkar världsekonomins status?

Det finns få saker i den moderna och globaliserade världen som inte påverkas av pengar eller ekonomi på något sätt och ekonomin befinner sig i en ständig fluktuation. Så långt är de flesta med. Men hur allt egentligen hänger ihop är ett komplext och invecklat problem som de flesta kanske inte har 100 procent koll på. Mittföretag.com rekommenderar en video av Ray Dalio på 30 minuter för att få bättre koll på hur världsekonomin fungerar. Oavsett om du vill syssla med investeringar eller driver ett företag är det en fördel (för att inte säga en nödvändighet) att ha lite grundläggande koll på hur världsekonomin funkar. 

I den här artikeln kommer vi att ta upp några av de viktigaste faktorerna som påverkar världsekonomins status.

Marknaden och bankerna

Vad som händer på börsen och inom storbankerna påverkar i stor utsträckning vad som händer i världsekonomin. Börsen går alltid upp (fler pengar skapas), men vilka branscher, marknader och länder som de största tillgångarna hamnar hos beror helt och hållet på tidsandan – vad som satsas på av företag, stater och banker. Bankerna har på senare år växt sig allt större (samtidigt som de blir färre) och i stor utsträckning kan man säga att de äger de det flesta av världens tillgångar, eftersom de officiella ägarna vanligen är skuldsatta hos bankerna på ett eller annat sätt.

Oljan – den åtrådda naturresursen

Många länders ekonomi är helt och hållet beroende av oljeutvinning. Till exempel försörjer sig de rika Mellanösternländerna Saudiarabien och Förenade Arabemiraten på oljan och en förändring av tillgången eller efterfrågan skulle innebära ett sammanbrott för ländernas ekonomi. Samtidigt är många länder som saknar egen tillgång till råvaran extremt beroende av oljan och många teorier florerar om att bland annat USAs inblandning i Mellanösterns krigstillstånd i grund och botten har med oljan att göra. Likaså dess (och flera andra västländers) kamratliga relation till den mycket människoförtryckande regimen Saudiarabien.

Andra naturresurser

Där naturresurserna finns, finns det pengar att tjäna. Men det är inte alltid självklart att det är landet och landets människor som tjänar på naturresurserna. Afrika har gott om naturresurser till exempel, men i många fall är det utländska företag som (på grund av eller tack vare korrupta regeringar) kan utvinna och ta betalt för resursen. Ett exempel på detta är det storskaliga jordbruket på kontinenten där bördig mark köps upp eller leasas av företag från hela världen. Den redan fattiga befolkningen får dåligt betalt och förlorar sin främsta tillgång till mat och försörjning. Detta kallas för ”landgrabbing”.

Rika länder och industriförflyttningar

När länder blir rikare flyttar ländernas företag produktionen utomlands till fattigare länder. På så sätt blir produktionen billigare och man kan tjäna mer på det man säljer på marknaden. Detta leder samtidigt till att tidigare u-länder börjar industrialiseras och priserna går med tiden upp även där. På detta sätt har Kina blivit ett av världens rikaste och mest tekniskt utvecklade länder. För företag från väst är deras priser och arbetskraft dock fortfarande relativt billiga och än så länge kan man inte se någon nedgång i industriförflyttningar från väst till Kina.

Klimat och miljö

På senare år har kunskapen om människornas påverkan på miljön och klimatet blivit alltmer påtaglig. Framtidens ekonomi kommer sannolikt att påverkas mer och mer av dessa faktorer. Nya lagar och regleringar kommer att påverka vilka resurser som kan utnyttjas och i vilken utsträckning. Det är även troligt att det ekonomiska värdet kommer att växa för mer miljöfrämjande insatser än vad som varit gällande tidigare. Åtminstone är det kanske något att hoppas på?

Related posts